Home / Aanmelden deelnemer

Aanmelden deelnemer

Let op: U dient ALLE vragen in te vullen en akkoord te gaan met het beursreglement, anders wordt het formulier NIET verzonden.
Achtung: Bitte ALLE Fragen beantworten und das Beursreglement bestätigen, sonst wird das Formular NICHT bearbeitet.

Tijdens de beurs zijn onderstaande regels en bepalingen van toepassing. Gelieve daarvan goed nota te nemen.

REGELS EN BEPALINGEN:

 1. Deelnemers kunnen vanaf 07.45 uur naar binnen om hun tafels in te richten. Tot 09:15 uur kunnen de deelnemers via de achterdeuren naar binnen, bij zaal 2 roldeur 2 – bij zaal 3 roldeur 6 – bij zaal 4 roldeur 8. Deelnemers dienen minimaal 14 dagen voor aanvang van de beurs de verschuldigde tafelhuur betaald te hebben. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient u mee te brengen, dit is namelijk uw toegangsbewijs.
  De stand dient om 09:30 uur ingericht te zijn.
 2. Na 15:00 uur kan begonnen worden met het afbreken van de stand. Met uw standmateriaal kunt u vanaf 15:15 de hal verlaten.
 3. Let op: de openingstijden van de beurs zijn gewijzigd. De nieuwe beurstijden zijn van 09:45 – 15:00 uur.
 4. Alle beursdeelnemers en hun helpers dienen hun toegangsbandje duidelijk zichtbaar te dragen, terwijl misbruik daarvan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname! Dit laatste geldt ook voor deelnemers die voortijdig (d.w.z. voor sluitingstijd van de beurs voor het publiek) hun tafels ontruimen, behalve bij bijzondere omstandigheden en uitdrukkelijk daarvoor verkregen toestemming van de beurscommissie!
 5. Bij verhindering dient de reservering schriftelijk te worden afgemeld. Deelnemers, die hun reservering – ook in geval van ziekte!! –afmelden op een tijdstip, minder dan 14 dagen voor de beursdatum, blijven hun tafelhuur verschuldigd, tenzij deze reservering alsnog aan iemand van de wachtlijst kan worden toegewezen! In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname of sterfgeval, kan in overleg met de beurscommissie van deze regel worden afgeweken.
 6. De tafelhuur bedraagt vanaf € 25.- voor een tafel in de zaal en  vanaf € 30.- voor een wandplaats (indien er plaats is). De afmeting van de tafels is 160 cm x 76 cm. De deelnemer betaalt de op zijn naam gehuurde tafel(s). Voor zijn begeleider(s) betaalt hij de toegangsprijs volgens de staffel aan de ommezijde. Er worden niet meer stoelen beschikbaar gesteld dan het aantal betalende deelnemers.
 7. Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels, dan wel op zodanige wijze dat een vrije doorgang, zoals deze door de brandweer wordt vereist, daardoor wordt belemmerd, is NIET toegestaan! De rijen dienen overzichtelijk te blijven: hoger opbouwen dan 60 cm is niet toegestaan. Het niet naleven van deze regels kan eveneens tot uitsluiting van deelname leiden!
 8. Er geldt voor alle beursruimten een ROOKVERBOD, (gedemonstreerde stoomloc-modellen met rookgenerator uitgezonderd)!
 9. Iedere beursdeelnemer dient zijn /haar eigen afval mee naar huis te nemen.
 10. Rondom het gebouw zijn ca. 800 gratis parkeerplaatsen. Na het lossen bij de ingangen dient men zijn auto zo snel mogelijk op de parkeerplaats te zetten. Aanwijzingen van de parkeerwacht dient men op te volgen. Men mag niet met aanhangwagens in het beursgebouw komen.
 11. De beurscommissie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van spullen tijdens het opbouwen/afbreken en tijdens de beurs.
 12. De beurscommissie is niet aansprakelijk voor ontstane schade op het parkeerterrein.
 13. De beursdeelnemer is verantwoordelijk voor de personen waarvoor hij/zij een kaartje gekocht heeft.
 14. Tijdens de beurs bent u voor het thuisfront in dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 030-6349100 (EXPO Center)  of   0481-353288  (Hobma Modelbouw).
 15. Het is de deelnemers zonder toestemming van de beurscommissie verboden, in de zalen en de overige ruimten van het EXPO HOUTEN op welke wijze dan ook voor andere beurzen reclame te maken.

Naar aanleiding van nieuwe regelgeving voor het houden van o.a. beurzen heeft de gemeente Houten het volgende toegevoegd aan de voorwaarden om een beurs te organiseren:

Het uitbouwen op welke manier dan ook van de gehuurde tafels is streng verboden. Dit houdt in dat er geen planken meer op de tafels gelegd mogen worden, ook mag er met tafels NIET meer geschoven worden, het uitbouwen met stoelen en/of extra door de deelnemer meegebrachte tafel(s) is dus NIET meer toegestaan.

Concreet houdt dit in dat wanneer het uitbouwen van de beschikbare tafels wel plaatsvindt er (veel) minder bezoekers toegelaten mogen worden.

Wij roepen u daarom op om u aan deze regels te houden en zullen er ook toezicht op houden.

 Toegangsprijs begeleiders:

 

Tarieven m.i.v. 7-3-2020                  
    TARIEF   TARIEF       TARIEF   TARIEF  
    ZAAL   WAND       ZAAL   WAND  
    € 25.-   € 30.-       € 25.-   € 30.-  
1 tafel 1 PERS.  €     25,00    €     30,00   6 tafels 1 PERS.  €   150,00    €   180,00  
  2 PERS.  €      31,00    €     36,00     2 PERS.  €   150,00    €   180,00  
  3 PERS.  €   40,00   €      45,00     3 PERS.  €   150,00    € 180,00  
  4 PERS.  €     49,00    €     54,00     4 PERS.  €   158,00    €   188,00  
vervolgens+     €       9,00    €       9,00   vervolgens+     €       9,00    €       9,00  
                       
2 tafels 1 PERS.  €     50,00    €     60,00   7 tafels 1 PERS.  €    175,00    €   210,00  
  2 PERS.  €     50,00    €     60,00     2 PERS.  €    175,00    €   210,00  
  3 PERS.  €     59,00    €     69,00     3 PERS.  €    175,00    €   210,00  
  4 PERS  €     68,00    €     78,00     4 PERS.  €   183,00    €   218,00  
vervolgens +   €       9,00    €       9,00   vervolgens +   €       9,00    €       9,00  
                       
3 tafels 1 PERS.  €      75,00    €     90,00   8 tafels 1 PERS.  €  200,00    €   240,00  
  2 PERS.  €      75,00    €     90,00     2 PERS.  €  200,00    €   240,00  
  3 PERS.  €     82,00    €     97,00     3 PERS.  €  200,00    €   240,00  
  4 PERS.  €      91,00    €   106,00     4 PERS.  €  200,00    €   240,00  
vervolgens +    €       9,00    €       9,00   vervolgens +     €       9,00    €       9,00  
                       
4 tafels 1 PERS.  €   100,00    €   120,00   9 tafels 1 PERS.   €   225,00    €   270,00  
  2 PERS.  €   100,00    €   120,00     2 PERS.  €   225,00    €   270,00  
  3 PERS.  €   107,00    €    127,00     3 PERS.  €   225,00    €   270,00  
  4 PERS.  €    116,00    €   136,00     4 PERS.  €   225,00    €   270,00  
vervolgens +     €       9,00    €       9,00   vervolgens +     €       9,00    €       9,00  
                       
5 tafels 1 PERS.  €    125,00    €   150,00   10 tafels 1 PERS.  €   250,00    €  300,00  
  2 PERS.  €    125,00    €   150,00     2 PERS.  €   250,00    €  300,00  
  3 PERS.  €    125,00    €   150,00     3 PERS.  €   250,00    €  300,00  
  4 PERS.  €   133,00    €   158,00     4 PERS.  €   250,00    €  300,00  
vervolgens +     €       9,00    €       9,00   vervolgens +     €       9,00    €       9,00  
                       

 

Wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en plezierig beursverloop verzekerd.

In onvoorziene gevallen, beslist – na overleg met de betrokkene(n) – de beurscommissie.
Door aanmelding als deelnemer verklaart men zich aan de hier gestelde regels gebonden!

  Naam (verplicht)
  Contactpersoon
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Land
  Telefoon
  Mobiel
  Email
  Website
  Deelname is als
  Datum deelname
  Toelichting indien anders
  Aantal tafels (per tafel 160 x 76 cm)
  Stroomaansluiting nodig
  Aantal stoelen
  Benodigd vloeroppervlak (LxB)
  Opmerkingen
  Wat gaat u verkopen?
  Akkoord met de algemene voorwaarden?