Home / Hans Terpstra 40 jaar betrokken bij de organisatie van de Internationale Modelspoorbeurs!

Hans Terpstra 40 jaar betrokken bij de organisatie van de Internationale Modelspoorbeurs!

Na de beurs geniet Hans van een heerlijk ijsje

Hans Terpstra

Al 40 jaar is de Internationale Modelspoorbeurs een begrip onder de modelspoorhobbyisten in Nederland. De ouderen onder ons weten dat de Internationale Modelspoorbeurs door de jaren heen op verschillende plaatsen in Nederland werd georganiseerd en dat het spektakel nu al jaren in EXPO HOUTEN te Houten wordt gehouden. Voor een beurs is een jubileum van 40 jaar een enorme prestatie, want het organiseren van een beurs is een enorme uitdaging. De deelnemers weten wat er komt kijken bij de organisatie van een evenement als een beurs als deze, maar voor bezoekers is dat vaak minder duidelijk.

Vandaag, 7 december, vieren wij een ander jubileum. Een jubileum dat ook beurs gerelateerd is. Vandaag viert namelijk Dhr. Hans Terpstra het feit dat hij al 40 jaar voor de Internationale Modelspoorbeurs actief is. Al 40 jaar is Hans druk met het onderhouden van de contacten met de deelnemers, doet hij een groot gedeelte van de administratie en draagt hij ook zorg voor de indeling van de zalen. En druk heeft hij het ermee, want de aanvragen voor de huur van tafels nemen alleen maar toe. Had hij 40 jaar geleden nog de zorg voor één zaal in de Flint in Amersfoort, momenteel zijn drie grote zalen tot de nok toe gevuld. Nu denkt iedereen dat dit een gemakkelijke klus is, maar niets is minder waar. Veel deelnemers claimen hun plekje vaak al jaren en zien niet graag dat een vreemde tussen hen in komt te staan. Hans overziet dit als geen ander en is vaak al weken voor het begin van de beurs met de indeling bezig. Op de beursdag moet alles in kannen en kruiken zijn en dat is het ook. Dat het altijd precies klopt is natuurlijk mooi, maar wanneer op de ochtend van de beurs een deelnemer zich meldt die nog geen tafel heeft gereserveerd, geen probleem, Hans lost het op. Aangezien het aantal deelnemers zo explosief is gestegen en zij over de 3 zalen verdeeld moeten worden, krijgt Hans de laatste beurzen hulp van Annet en Rob.

Maar Hans is ook zelf betrokken bij het modelspoorgebeuren. Wie Hans beter kent heeft vast de werkkamer van hem ook al eens mogen bezoeken. Het is wat men tegenwoordig noemt een echte “mancave”. Achter zijn computer zit Hans de planning te maken en onderhoudt hij zoals gemeld de contacten met de deelnemers uit binnen- en buitenland, zonder zich al te veel te laten afleiden door zijn modelspoorbaan. Hans heeft een grote voorliefde voor de Zwitserse banen in H0. Bij al deze bezigheden wordt Hans uitstekend verzorgd door zijn vrouw Lieske, die ook jarenlang actief is geweest op de beurs.

Wij hopen dat Hans en Lieske nog jarenlang actief bij het organiseren van de beurs betrokken zullen zijn.

Hans en Lieske, namens de deelnemers en de medewerkers van de beurs willen wij jullie van harte feliciteren met dit jubileum en hopen dat jullie ons nog lang mogen blijven ondersteunen.

Mocht u Hans tegenkomen in de wandelgangen, vergeet niet hem te feliciteren!

Namens alle medewerkers van de Modelspoorbeurs.

Schon 40 Jahre ist die Internationale Modelbahnmesse bekannt unter die Modelbahnbastler in die Niederlande. Die ältere Leute unter uns wissen dass die Messe in den Jahren am verschieden Plätze in den Niederlanden organisiert würde und dass das Schauspiel jetzt schon seit Jahre in Expo Houten organisiert wird.

Für die Messe ist ein Jubiläum von 40 Jahre eine große Leistung und Herausforderung.

Die Teilnehmer wissen was es bedeutet so etwas zu organisieren, für die Besucher ist das oft weniger deutlich.

Heute 7 Dezember, feiern wir ein anderes Jubiläum dass auch Messe verwandt ist. Heute feiern wir nämlich dass Hans Terpstra 40 Jahre für die Internationale Modellbahnmesse  aktiv ist. Schon seit 40 Jahre ist Hans beschäftigt mit die Kontakte pflegen mit die Teilnehmer, er macht ein Teil der Administration und Raumaufteilung.

Damit ist er schon beschäftigt, denn die Anfrage nimmt nur zu. 40 Jahre her hatte er nur 1 Raum in Amersfoort in De Flint, derzeit sind 3 Räume sein Arbeit.

Viele Teilnehmer machen Anspruch auf Ihren Platz seit Jahren und möchten nicht gerne eine andere Nachbarn. Hans seht darauf zu , und ist oft schon Wochen vorher mit die Layout beschäftigt.

Am Messetag muss alles fertig sein! Wenn alles klappt ist es ok, aber wenn man Morgen von der Messe ein Teilnehmer sich meldet und nicht reserviert hat… kein Problem für Hans. Er macht das schon.

Weil die Anzahl der Teilnehmer so gewachsen ist, bekommt Hans Hilfe von Annet und Rob.

Aber Hans selber ist auch beteiligt an die Messe; wer Hans besser kennt, hat vielleicht sein Arbeitszimmer besucht. Dass nennt man heutzutage eine “ Mancave “. Hinter sein Computer macht er die Planung und pflegt seine Kontakte mit die Teilnehmer aus In- und Ausland. Was jedoch auffällt ist das sein Blick schnell fällt auf sein Modeleisenbahn. Hans hat eine  Präferenz für die Schweizer Bahngleis in H0.

Nach einem kurzen Blick auf sein Eisenbahn ist sein Akku wieder voll und geht er weiter mit die Planung. Die Versorgung von seiner Frau ist hervorragend.

Wenn wir die Teilnehmer  fragen was sie von Hans halten, sehen wir nur Daumen hoch!

Wir hoffen das Hans und Lieske noch viele Jahren in guten Gesundheit bei uns auf die Messe bleiben.

Hans und Lieske, in Namen der Teilnehmer und Mitarbeiter von der Messe möchten wir euch Herzlich Glückwünschen !!

Möchten Sie Hans begegnen in den Fluren, vergiss nicht im zu gratulieren!!

Danke Hans!

Im Namen alle Mitarbeiter der Modelleisenbahnmesse.